ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा, प्राण तळमळला भूमातेच्या चरणतला तुज धूता, मी नित्य पाहीला होतामज वदलासी अन्य […]

हे हिंदुशक्ति-संभूत-दीप्तितम-तेजाहे हिंदुतपस्या-पूत ईश्वरी ओजाहे हिंदुश्री-सौभाग्य-भूतीच्या साजाहे हिंदु-नृसिंहा प्रभो शिवाजीराजा करि हिंदुराष्ट्र हें तूतें, वंदनाकरि अंतःकरणज तुज, अभि-नंदनातव […]